TURKLAB Kalibrasyon ve Deney Laboratuvarları Derneği’ ne üye laboratuvarların görev alanlarına göre sayıları:

Deney: 5,  Gıda: 40,  Kalibrasyon: 16,  Kimya: 2,  Tekstil: 2,  Tıp: 9,  Veteriner: 3,  Yapı: 3,  Çevre: 33

Toplam: 113

Kalibrasyon laboratuvarlarının TURKLAB üyeleri içinde oranı: % 14

 

TÜRKAK akreditasyonuna sahip kalibrasyon laboratuvarları sayısı:  91

Akredite  kalibrasyon laboratuvarlarının TURKLAB’ a üyelik oranı:  % 18

 

Güncellik: 2014/05