Kalibrasyon sektörünün duayenlerindensturhan

Sn. Şekip Turhan’ ın önemli ideallerinden biri, yurt dışında yayınlanmış, metroloji, kalibrasyon ve kalite sektörüne yararlı olacak dokümanların (standartlar dahil) Türkçeleştirilerek sektörümüzün yararına sunulmasıdır.

Bunun gerçekleşmesi için konunun ilgilileri olan  TSE, KOSGEB, TURKAK, TURKLAB ve ilgili bakanlık temsilcileri ile yazışmış, görüşmeler yapmıştır. Belli yol almış ancak sonuca henüz varamamıştır. Proje büyük boyutlu ve önemli olup, ortaya çıkan sonuçları açmayı planladığı teknikyayinotabani.com web sitesine koyacaktır.

tknynotb

Projenin ilerlemesi için kendisine sektörden destek verilmesi ihtiyaçtır. Bu bakımdan, söz konusu projede katkı vermek isteyenler Şekip Bey ile iletişime geçebilirler.

facebook.com/sekip.turhan