Tubitak Ulusal Metroloji Enstitüsü kurumu tarafından terim ve açıklamaları Türkçeleştirilmiş olan BIPM 2008 yayını Uluslarası Metroloji Sözlüğü’ ne Türk Dil Kurumu web sayfasından erişilebilmektedir.

TDK

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_metroloji&view=metroloji

TDK web sayfasında, Uluslarasaı Metroloji Sözlüğü’ nde söz arama imkanı da vardır.

Bu kolaylık için her iki kuruma teşekkür ederiz.