TURKLAB Kalibrasyon Komitesi yeni yönetim döneminin ilk toplantısını Komite lideri Zeynep Güldür başkanlığında yapmıştır.

klb.kom.topl.2014_1bSoldan sağa: Nadir HIDIR (UKS), Uğur USLUKILIÇ (Kal-Met), Şebnem Atayar KÖSE (Emis), Aliye KIYICI (Markal),
Ali TEM (UGETAM), Zeynep Zübeyde GÜLDÜR (
Heraeus Electro-Nite)

klb.kom.topl.2014_1aSoldan sağa: Derya TURGAY (Simkal), Nuray AKPINAR (MCM), Güçlü  AKYALÇIN (S&Q Mart), Özgür KÜÇÜKHÜSEYİN (Testo)

Point Otel – Esentepe’ de 21 Haziran 2014 tarihinde tüm öğleden sonrayı dolduran toplantıda ele alınan konular:

1. Kalibrasyon sertifikaları ve akreditasyon kapsamları aralarında görülen uyumsuzluklar, bu konuda TÜRKAK’ a düşen görevler,
2. Yasal metrolojide TURKLAB üyesi  laboratuvarların durumu,
3. Derneğe üye kalibrasyon laboratuvarlarının sayısının artırılması, bunun için üyeliğin laboratuvarlara neler sağladığının ortaya çıkartılması,
4. Yabancı dildeki kalibrasyon yayınlarının /rehberlerinin Türkçeleştirilmesi için yapılabilecek örnek çalışmalar,
5. Ölçüm Cihazları Kalibrasyon Önerileri kitabının güncellenmesi ve tekrar yayınlanmasının takip edilmesi, bunun paralelinde resimli ölçü alet isim listesinin oluşturulması,
6. Dernek üyesi kalibrasyon laboratuvarlarına ihtiyaçlar doğrultusunda teknik eğitimler verilmesi,
7. Belgelendirme kuruluşlarının Kalibrasyon maddesini denetlerken dikkat etmeleri gereken konular hakkında bilgilendirilmesine yönelik yapılabilecekler. Örnek: doğrulama – Kalibrasyon kavram karmaşaları, firmaların harici olarak yaptırması gereken aletlerin doğrulama ile geçiştirilmesi. Kullanım aralığına uygunluk, yerinde veya Lab ortamı gerektiren cihazların ayrımı konusunda bilgilendirme, izlenebilirlik nedir gibi konularda bilgilendirmelerin yapılması,
8. Kalibrasyon web portalının etkin kullanımı,
9. Sonraki toplantıların yeri (otelde mi, sırasıyla üye laboratuvarlarda mı).

Görüşülen konularda yapılması planlanan işler için görev dağılımı yapılmış olup, bunlar yapıldıkça üyeler arasında elektronik ortamda paylaşılacak, daha önce bir toplantı gereği olmadıkça, yaz bitiminde tekrar toplanılacaktır.

Komite kalibrasyon laboratuvarlarına açıktır. Yapılacak çalışmalarda görev almak isteyenler derneğin e-posta adresine (info@turklab.org) bildirimde bulunabilirler.