kalder_logo

 

BASIN BÜLTENİ                                                                                                    19.11.2014

TÜRK İŞ DÜNYASININ “MÜKEMMELLİK” ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Kategorisi’nde Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü’nü “Method Research Company” kazandı.

Türkiye Mükemmellik Ödülleri’ni ise 5 kurum paylaştı.

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ve TÜSİAD tarafından bu yıl 23.’üncüsü düzenlenen “Türkiye Mükemmellik Ödül” töreninde, ödüllere başvuran kurum ve kuruluşlar arasından Türkiye Mükemmellik Ödüllerini ise, Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Coca Cola İçecek Bursa Fabrikası, Damla Doğal Kaynak Suyu, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü kazandı.

Bu yıl “Mükemmeli Yaşamak” teması ile yola çıkan 23. Kalite Kongresi’nin ikinci günü gerçekleştirilen Türkiye Mükemmellik Ödülleri bugün sahiplerini buldu. Türkiye Mükemmellik Ödülü’nün kurumlara sağladığı katma değer ve faydadan güç alan KalDer, küreselleşen dünyanın artan rekabet süreçlerine kurumları adapte edebilmek, onların adaptasyon süreçlerindeki tüm iniş ve çıkışlarda dengeyi bulmalarını sağlamak ve mükemmeli yaşama hedeflerini gerçekleştirmeleri amacıyla kuruluşların farklılaşmaları yönünde onlara öncelik sağlıyor ve yol haritası sunuyor.

Türkiye Mükemmellik Ödülü, toplam kalite uygulamalarında kuruluşlara referans olmanın yanı sıra ulusal, bölgesel ve küresel pazarlarda da rakiplerinin farklılaşması amacıyla yol gösteriyor.

Bu doğrultuda, Mükemmellik Ödülleri, kurum ve kuruluşların yönetsel yeterlilikleri ile ürün ve hizmetlerini sunmada ulaştıkları kalite ve mükemmellik düzeyini ölçen, kalite kültürünün bir yaşam biçimi olarak yaygınlaşmasına önemli katkı sağlayan, mükemmelliği özendiren ve ödüllendiren süreçler olarak nitelendiriliyor.

Türkiye Mükemmellik Ödülü’nün, yönetim kalitesi alanında Türkiye’nin en büyük ve itibarlı kalite etkinliği olduğunu belirten Kalite Ödülü Yürütme Kurulu Başkanı; Prof. Dr. Mehmet Durman Türkiye Mükemmellik Ödülü’nün en önemli unsurlarından birisinin, KalDer’in tüm ödül süreçlerini, Avrupa’da EFQM tarafından yürütülen Kalite Ödülleri ile aynı kapsam ve içerikte sürdürmesi olduğunu belirtti.

Mehmet Durman, KalDer’in ve Türkiye Mükemmellik Ödülleri’nin Türkiye’deki kalite kültürünün artmasında ve toplam kalite yönetim felsefesinin yaygınlaşmasında önemli rol oynadığını ifade ederek şunları söyledi: “Ülkemizde kalite kültürünün artmasında ve toplam kalite yönetim felsefesinin yaygınlaşmasında Türkiye Mükemmellik Ödülleri önemli rol oynamaktadır. Türkiye Mükemmellik Ödülü sürecine, 22 yıl içerisinde 263 kuruluş başvurmuş ve 47 Türkiye Mükemmellik Ödülü, 28 Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü, 6 Türkiye Mükemmellikte Süreklilik Ödülü olmak üzere toplam 81 ödül verilmiştir.

Kalite Kongresi’nin ikinci günü…

23.Kalite Kongresi’nin ikinci gününde gerçekleşen özel oturumda konuşmacı olarak yer alan Orkestra Şefi ve Yönetim Danışmanı Itay Talgam, kurumlara liderlik eden kişilerin yönetim süreçlerini doğru yönetebilmeleri için adeta bir orkestra şefi gibi yönetmeleri gerektiğini ifade etti. Bu kapsamda, yönetim süreçlerinde stratejik davranabilmenin ve verimli olabilmenin tüyolarını konuklarla paylaştı. Itay Talgam, dünyaca ünlü orkestra şeflerinden örnek vererek sunduğu video çekimleriyle izleyicilere yönetim modellerine dair karşılaştırmalı örnekler verdi. Bir ekip liderinin adeta bir orkestra şefi gibi, ekibini yönetirken merkezde olması gerektiğini, bu süreçte onlarla uyum içerisinde çalışarak ve onlara fırsat vererek yenilikleri, kaliteli hizmeti ve ürünü oluşturabilmelerinin önünü açacağını ifade etti. Her liderin farklı yönetim şekilleri olduğunu dile getiren Talgam, önemli olan ekipteki çalışanların bir işi yürütürken, o işe yorum katabilmelerine imkan veren ve onlara güvenen liderler ile çalışmalarının önemine değindi. Son olarak kontrol merkezli davranarak insanı yönetmeye odaklı değil, iş süreçlerini ekibi de işe dahil ederek yöneten liderlerin, kaliteyi ve mükemmeli yaşayabileceklerinin ve ya şatabileceklerinin altını çizdi.

Diğer bir özel oturumda konuşmacı olan Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Boydak ve Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, mükemmeli yaşamayı amaçlayan Türk markalarının kaliteyi ve mükemmeli ancak sürdürülebilir markalar ve hizmetler sundukları sürece yakalayabileceklerinin altını çizdi.

Ödül Süreci

Bu yıl toplam 7 kurum ve kuruluş Türkiye Mükemmellik Ödülü’ne başvurdu. Kurumların üçü “İşletmeler” kategorisinde, dördü ise “Kamu Yönetimi ve Kamu Hizmetleri” kategorisinde yer aldı.

Ödül sürecinde toplam 74 değerlendirici görev alırken, Haziran ve Eylül aylarında yapılan masa başı değerlendirmeleri sonucunda söz konusu kuruluşların tamamı saha ziyaretine kalmaya hak kazandı. Ekim ayında tamamlanan saha ziyaretleri sonucunda değerlendiricilerden gelen bilgiler Türkiye Mükemmellik Ödülü Yürütme Kurulu tarafından incelenerek finalistlik hakkını elde eden kuruluşlar belirlendi. Bu yıl 6 kuruluş “finalist” olma başarısını gösterdi.