Laboratuvar az tehlikeli sınıfta ve çalışan sayısı 10 kişiden az ise, torba yasalardan biri ile getirilmiş karara göre ISG uzmanlığı sertifikası gerekmiyor.

 

İSG HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ:

Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yeri, işverenler veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla, işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç,  iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler.
(10.09.2014 Torba Yasa; 6331/md.6.1.a)

Bu durumda Online bir eğitime katılıp, asgari ücretin 1/3 ünü ödeyip (yaklaşık 400 TL), bir üniversitede sınavdan 50 puan alınırsa yeterli olacakmış.

Ülkedeki iş yerlerinin %40-45 ini kapsıyor. İş yeri doktoru tarafından yapılan işler dışında aranan bir şey yok. Popilist bir mevzuat . Sınavı yapacak üniversite iyi para kazanacak. İSG danışmanlık firmaların ellerinden büyük bir pasta alınmış oluyor. Bu yüzden kararın iptali yönünde yoğun kulis yapıyorlar, ama karar zor değişir.