İklim insanların çalışkanlığını etkiliyor mu?

Örneğin sanayileşme önce Kuzey Avrupa’ da, soğuk ülkelerde başlamış.

Mastar bloğunu ilk yapan Johnson (İngiliz veya Amerikalı) değil, Carl Edvard Johansson, bir İsveçli !

İtalya’ nın kuzeyi ile güneyi geçimsiz. Kuzeyde sanayi, güneyde turizm ve yer altı ekonomisi var.

Amerika iç savaşını Kuzeylilerin kazanması tesadüf değil. Kuzeyde 4 kat fazla fabrika, 5 kat fazla silah vardı. Güneyli çiftçilikle uğraşıyordu.

1,6 milyar müslümanın yaşadığı ülkeler sıcak veya  ılıman iklim kuşağında, sanayinin zayıf olmasını  doğruluyor.

Bizim o ülkelerden ileri olmamızı ise daha kuzeyde olmamız doğruluyor.

Küreklere daha sıkı asılalım. Gelişim davamız önemli, yolumuz açık olsun.