İSG Hizmetleri Yönetmeliği

İSG Hizmetleri Yönetmeliği

Laboratuvar az tehlikeli sınıfta ve çalışan sayısı 10 kişiden az ise, torba yasalardan biri ile getirilmiş karara göre ISG uzmanlığı sertifikası gerekmiyor.

 

İSG HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ:

Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yeri, işverenler veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla, işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç,  iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler.
(10.09.2014 Torba Yasa; 6331/md.6.1.a)

Bu durumda Online bir eğitime katılıp, asgari ücretin 1/3 ünü ödeyip (yaklaşık 400 TL), bir üniversitede sınavdan 50 puan alınırsa yeterli olacakmış.

Ülkedeki iş yerlerinin %40-45 ini kapsıyor. İş yeri doktoru tarafından yapılan işler dışında aranan bir şey yok. Popilist bir mevzuat . Sınavı yapacak üniversite iyi para kazanacak. İSG danışmanlık firmaların ellerinden büyük bir pasta alınmış oluyor. Bu yüzden kararın iptali yönünde yoğun kulis yapıyorlar, ama karar zor değişir.

VDI/VDE/DGQ 2618 B.11.1-2014′ de Ölçü Saati Kalibrasyon Metodu

VDI/VDE/DGQ 2618 B.11.1-2014′ de Ölçü Saati Kalibrasyon Metodu

Ölçü saatleri kalibrasyon talimatı VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 11.1 ‘ ni Kasım 2014 revizyonu yayınlanmış olup, bunda öncekine göre olan değişiklik şudur:

Ölçü saati ISO 463 e uygun tanımlanmış veya müşterinin bunu talep etmesi halinde, ISO 463 de istenen kısmi aralıklardaki sapma değerlerini bulmak üzere ek taramalar yapılması istenmekte, bu ek taramaların ne şekilde yapılacağı belirtilmektedir.

Tartı Aletleri Yetkili Muayene Servisleri Eğitimi

Tartı Aletleri Yetkili Muayene Servisleri Eğitimi

Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü’ nün ilkini Antalya’ da gerçekleştirdiği Tartı Aletleri Yetkili Muayene Servislerine Yönelik İdari ve Teknik Eğitim’ in ikincisi yaklaşık 150 uzman mühendis ve teknisyenin katılımlarıyla 27-28 Ağustos 2014 tarihlerinde Afyonkarahisar’ da gerçekleşmiştir. daha fazla bilgi edinin…

KalDer 23. Kalite Kongresi

KalDer 23. Kalite Kongresi

kalder_logo

 

BASIN BÜLTENİ                                                                                                    19.11.2014

TÜRK İŞ DÜNYASININ “MÜKEMMELLİK” ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU daha fazla bilgi edinin…

TURKLAB Kalibrasyon Komitesi

TURKLAB Kalibrasyon Komitesi

TURKLAB Kalibrasyon ve Deney Laboratuvarları Derneği’ nin 23 Ocak 2014 günü yapılan Genel Kurulunda seçilmiş Yönetim Kurulu kendi içinde yağtığı görev dağılımında Kalibrasyon Komitesi Başkanlığı görevini daha fazla bilgi edinin…

ULAG 2014’e Doğru

ULAG 2014’e Doğru

KMO (Kimya Mühendisleri Odası) İst. Şube’ nin organizasyonunda geçen sene gerçekleştirilen 1.Ulusal Laboratuvar Akreditasyonu ve Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi’ nin bu sene Ekim ay sonunda yine KMO İst. Şube tarafından ikincisi gerçekleştirilecektir. daha fazla bilgi edinin…